Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση ΟΙκονομικής Επιτροπής 2013

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: