Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

2η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.