Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε να  προσέλθετε στην Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την   10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης.