Αναζήτηση
logo
2η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε στην 2η Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Ιανουαρίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με τα κατωτέρω θέματα:

 

  1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αλμυρού που αφορούν στην αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τις εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες της θεομηνίας «Daniel» που έπληξε όλη την έκταση του Δήμου Αλμυρού στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023.

      2.Συμμετοχή του Δήμου στην Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, διαφόρων ειδικοτήτων.

     3.Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου, για το Δ΄ Τρίμηνο 2023

     4.Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία δημοπράτησης έργων του Δήμου για το έτος 2024

    5.Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών κατά τη διάρκεια του 2024

   6.Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του 2024

   7.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 29-6-2018 Αίτησης της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. κατά Δήμου Αλμυρού

  

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

                                           Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης