Αναζήτηση
logo
30η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 30η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 12η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.
 3. Έγκριση Αναμορφωμένου πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού έτους 2023
 4. 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2023
 5. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
 6. Έγκριση παραχώρησης τμήματος εμβαδού 64 τ.μ. της κεντρικής πλατείας Αλμυρού, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικής δραστηριότητας (Λούνα Πάρκ) το διάστημα από 14-12-2023 μέχρι 10-01-2024, μετά από αίτημα της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου.
 7. Χορήγηση άδειας εκσκαφών στα πλαίσια του έργου «Διασυνδετική γραμμή μέσης τάσης 21 ΦΒ πάρκων της εταιρείας HELIOGY SOURPI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με τον Υποσταθμό Ευξεινούπολης»
 8. Αρση απόφασης έκπτωσης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση Πλατάνια -Ρέμα-Γ αλή Κονάκια-Βράχος της Δ.Κ. Αλμυρού»
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ Δ.Ε.»
 14. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΟΥΡΠΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΕΛ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 15. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ