Αναζήτηση
logo
30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

30η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 30η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00΄ μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: