Αναζήτηση
logo
32η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

32η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019