Αναζήτηση
logo
32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2017

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017