Αναζήτηση
logo
33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2017

33η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017