Αναζήτηση
logo
35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

35η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 35η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η   του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω