Αναζήτηση
logo
37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 37η Έκτακτη/Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 μεσημβρινή.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέμα:

  1. Αποδοχή χρηματοδότησης και ανάληψη υλοποίησης δράσης στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη/κατεπείγουσα διότι η υποβολή σχετικής αίτησης του Δήμου, στο αναφερόμενο πρόγραμμα λήγει στις 31 Οκτωβρίου