Αναζήτηση
logo
38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 38η Τακτική Συνεδρίαση την 7η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 μεσημβρινή.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αθανασίου Μπαρτζιώκα, για μείωση του ποσού που οφείλει να καταβάλει στο Δήμο, μετά την ανάληψη της κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης της ετήσιας εμποροπανήγυρις Αλμυρού, λόγω της μικρής συμμετοχής εμπόρων.
 2. Καθορισμός και έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (αγροτεμάχιο), στη θέση «ΝΤΑΓΙΑΣ» Αλμυρού.
 3. Έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού, οικονομικής διαχείρισης 2021.
 4. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 5. Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 6. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικής διαχείρισης 2021 και 2022.
 7. Έγκριση της αριθ. 161/2022 απόφαση του Δημάρχου, με θέμα «Έγκριση απευθείας ανάθεση επισκευής μηχανήματος έργου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 8. Έγκριση της αριθ. 166/2022 απόφαση του Δημάρχου, με θέμα «Έγκριση απευθείας ανάθεση εργασιών απεγκατάστασης συστήματος υγραεριοκίνησης οχήματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».
 9. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το μήνα Σεπτέμβριο 2022.
 10. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Σεπτεμβρίου 2022.
 11. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το Γ΄ τρίμηνο του 2022.
 12. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση δικονομικών δικογράφων», σε δικαστικούς επιμελητές, για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου.
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση βιβλίου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσαναίων, αναφορικά με την «Επανάσταση του 1821».
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ενεργειακή Επάρκεια» των ευάλωτων νοικοκυριών, στο Δήμο Αλμυρού.
 15. Έγκριση χορήγησης 15ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού».

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού (250,00) € για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου, με τη λέσχη Φίλων Ιστορικών Οχημάτων (ΦΙΟ).
 2. Εξέταση αιτήματος του Παναγιώτη Φούντα, για αποζημίωση υλικών ζημιών, από υπαιτιότητα του Δήμου.