Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για την 3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού, στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμυρού