Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 17η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: