Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε να  προσέλθετε στην Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την  17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης: