Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 28η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: