Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.