Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18.30΄ μ.μ.