Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο
Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα
Τρίτη και ώρα 13:30 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: