Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

3η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

Καλείστε να προσέλθετε  στην 3η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.15 μ.μ.