Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2019

3η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η  Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019