Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε στην 3η Ειδική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

  1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του ΔήμουΑλμυρού, οικονομικού έτους 2020