Αναζήτηση
logo
3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε να προσέλθετε στην 3η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2024.

 2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου για το έτος 2024.

 

  

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

  Ιωάννης Γαλατσίδας