Αναζήτηση
logo
42η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 42η Τακτική Συνεδρίαση την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. 10η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους.
 2. Έγκριση παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου υποέργων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της πράξης MIS με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού».
 3. Λήψη απόφασης για εφαρμογή νέου προγράμματος «Ανακύκλωσης για συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση ιματισμού και υποδημάτων».
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕ ΕΝΟΤΗΤΩΝ».
 5. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 6. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΑΛΜΥΡΟΥ»
 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης Δ. Αλμυρού».
 8. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα, πλησίον κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Αλμυρού».
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ».
 10. Έγκριση τοπογραφικής και κυκλοφοριακής μελέτης, της μελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ».
 11. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Λιμενικά Έργα και Έργα Κτιριακών Υποδομών Ολοκλήρωσης Λιμένων Δήμου Αλμυρού».
 12. Έγκριση πρόσληψης δυο (2) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την απασχόλησή τους στα προγράμματα «Άθληση για όλους» του Δήμου, περιόδου 2022-2023.
 13. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επίδοση δικονομικών δικογράφων», στην δικαστική επιμελήτρια Αλεξάνδρα Σκούρα, για δικαστική υπόθεση του Δήμου.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Βασιλική Αγγελίδη του Αθανασίου, μισθώτρια του δημοτικού ξύλινου καταστήματος στο ΚΟΥΡΙ, για διακανονισμό των ενοικίων.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας, «Δεληζήσης Αναστάσιος & Σία Ο.Ε.», μισθώτρια του δημοτικού καταστήματος στο ΚΟΥΡΙ, για διακανονισμό των ενοικίων.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 29-11-2022 αιτήσεως του Δ.Σ. Κων/νου Νικοβιώτη, για τον ορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου σε δικαστική του υπόθεση, για ποινική δίωξη κατά την δημοτική περίοδο 2014-2019, ως Αντιδήμαρχος καθαριότητας (υπόθεση Περσεφόνης Ζιώγα).
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 4-11-2022 αίτησης του Δ.Σ. Αναστασίου Δεληζήση, για έγκριση εξόδων Δικηγόρου, για υποβολή «Εξηγήσεων», ύστερα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτ/κών Βόλου, σχετικά με επιθέσεις αδέσποτων σκύλων.
 18. Έγκριση πληρωμένων δαπανών των Κοινοτήτων του Δήμου, από την πάγια προκαταβολή, τρέχοντος έτους.
 19. Εξιδίκευση πίστωσης για παροχή αθλητικού υλικού σε ομάδες του Δήμου.
 20. Έγκριση παραστατικών στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, για το κλείσιμο του Ταμείου, μηνός Νοεμβρίου 2022.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 1. Συζήτηση επί αιτήματος του Κων/νου Γιαννούχου, για παράταση των εργασιών της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 10837/8-7-2022 με αντικείμενο: Σχεδιασμός & Οργάνωση δράσεων αειφορικής διαχείρισης των δημοτικών & συνδιακατεχομένων δασικών οικοσυστημάτων Δ. Αλμυρού