Αναζήτηση
logo
44η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2022

Καλείστε στην 44η Τακτική Συνεδρίαση την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ.69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

 1. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ 2022».
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ.Λ.) ΑΛΜΥΡΟΥ».
 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων».
 4. Έγκριση Πρωτόκολλου παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018».
 5. Έγκριση Πρωτόκολλου παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΚΟΥΡΙ».
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2018».
 8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ «ΙΑΝΟ».
 9. Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΠΑΚΛΑΛΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙ».
 10. Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ».
 11.  Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».
 12. Χορήγηση παράτασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2020».
 13. Χορήγηση παράτασης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ «ΙΑΝΟ».
 14. Ορισμός Οικονομικών φορέων που θα τους αποσταλεί πρόσκληση για συμμετοχή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 του ν.4412/2016, για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ».
 15. Έγκριση έκτακτης και επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας.