Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για την 4η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλμυρού την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής