Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας