Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: