Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

  Καλείστε   να   προσέλθετε  στην  4η  Δημόσια  Έκτακτη  Συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα την   28η   του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης: