Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Καλείστε στην 4η Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, την 8η του μηνός Φεβρουαρίου, τρέχοντος έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00΄π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε με τις         διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (Α’ 163), με το κατωτέρω θέμα:

 

  1. Έγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών οργάνων και Γενικής Γραμματέας του Δήμου στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή τους στο 32ο Balkans Money Show, Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

                                              

                                             Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

  

                                         Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης