Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας.
  2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
  3. Εκκίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης κυλικείου στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Αλμυρού.
  4. Σύσταση επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων παραχώρησης περιοδικής χρήσης των δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 156/2025 και 213/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ