Αναζήτηση
logo
4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

4η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η  Έκτακτη Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: