Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.30΄ μ.μ. για