Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18.00΄ μ.μ.