Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Οικονομικης Επιτροπής

5η Πρόσκληση Οικονομικης Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00΄,