Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: