Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε   να   προσέλθετε  στην  5η  Δημόσια  Τακτική  Συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα την   5η   του μηνός  Μαΐου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: