Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 14η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.

 2. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Αλμυρού.

 3. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα έτους 2024.

 4. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Μαρίας Κυριάκου έτους 2024.

 5. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ευαγγέλου Αργυροπούλου έτους 2024.

 6. Καθορισμός του τρόπου επιλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας .

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

 8. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού

 9. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού

 10. Δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αλμυρού.

 11. Τροποποίηση της αριθ. 176/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλμυρού – Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας, στην περιοχή «Τσερκέζικα», για άρση απαλλοτρίωσης»

 12. Συγκρότηση επιτροπής που θα βεβαιώνει τη χρήση ακινήτου ως κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα ή γεωργοκτηνοτροφική αποθήκη καθώς και το δυσπρόσιτο της θέσης του για την διαδικασία απαλλαγής του από χρέωση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

 13. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΤΣΟΥΡΝΑΤΙ» Δημοτικής Κοινότητας Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού του Γκλατζούνη Κων/νου του Ιωάννη, σε διακατεχόμενη δασική έκταση.

 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

  Ιωάννης Γαλατσίδας