Αναζήτηση
logo
5η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Καλείστε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τα κατωτέρω θέματα:

  1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού (2.000.000,00) € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δημοτικής παραλιακής οδού Νηές Δ.Ε. Σούρπης – Λεύκη Δ.Ε. Πτελεού του Δήμου Αλμυρού».
  2. Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δ.Σ. Δεληζήση Αναστάσιου, σε δικαστική υπόθεση, μετά από καταγγελία για τα αδέσποτα.
  3. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων, για την Παρουσίαση Βιβλίου και εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης.
  4. Έγκριση έκτακτης και επιβεβλημένης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας, για την διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τον Δήμο.
  5. Κατάρτιση και έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά έκτασης με σκοπό την δημιουργία Νεκροταφείου στην Ευξεινούπολη.