Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 11η Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: