Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη