Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην Δημόσια Έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: