Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

6η Πρόσκληση Επιτοπής Ποιότητας Ζωής 2014

Καλείστε   να   προσέλθετε  στην  6η  Δημόσια  Τακτική  Συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα την   23η   του μηνός  Μαΐου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: