Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση της αριθ. 3/2023 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού περί τιμολογίου ύδρευσης – αποχέτευσης – άρδευσης 2023.
  2. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής, οικονομικού έτους 2023, με σκοπό την επιχορήγηση από το Δήμο.
  3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια» Δ.Αλμυρού.
  4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ»
  5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμυρού.
  6. Αντικατάσταση μέλους της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής λόγω παραίτησης.
  7. Διατύπωση γνώμης επί της χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) ισχύος 999,9 KWp, της εταιρείας «ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Όρμος Σούρπης – 2» της Δ.Ε. Σούρπης του Δήμου Αλμυρού»