Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2023

Καλείστε στην 6η Έκτακτη/Κατεπείγουσα συνεδρίαση την 7η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας TΡΙΤΗ και ώρα 12.00 π.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.643/οικ. 69472/24-09-2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με το κατωτέρω θέμα:

  1. Ματαίωση του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΑΛΜΥΡΟΥ.
  2. Ματαίωση της εκδήλωσης που είχε προγραμματισθεί με τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων, Ευξεινούπολης και περιχώρων και της (Π.Ο.Σ.Σ.), για την Παρουσίαση Βιβλίου με τίτλο «Οι Σαρακατσαναίοι στην Επανάσταση του 1821», λόγω Εθνικού πένθους, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη/κατεπείγουσα διότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν ζητήσει πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την μελέτη του εν θέματι έργου που δεν μπορούν να απαντηθούν, λόγω σφαλμάτων της μελέτης, σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία.