Αναζήτηση
logo
6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η  Έκτακτη Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00΄ μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: