Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

7η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α του μηνός Απριλίου,του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: