Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7η Δημόσια Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού την 10η Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: