Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η  Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 5η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για