Αναζήτηση
logo
7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00΄ μ.μ.